Nieuwsbrief (04-2019) Fulco's Vocaal Festival 25 mei 2019

Beste deelnemers van ons festival,

Na  het eerder verstuurde optreedschema van 6 april jl  hebben wij een aantal reacties ontvangen van koren die zich voor hen moverende redenen niet konden vinden in de plaats en/of tijdstip van optreden op het festival.
Hiernaast hebben helaas enkele koren zich op het laatste moment afgemeld.
Als gevolg van deze reacties en afmeldingen hebben wij het concept-schema, binnen de mogelijkheden die wij hebben, op een aantal onderdelen aangepast, waarmee we hopen aan de meeste opmerkingen tegemoet te zijn gekomen.
Door de last-minute  afmeldingen is het ons, ondanks het hebben van een reservelijst, niet gelukt het hele programma aansluitend te krijgen.
Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Voor overige informatie kunt u ook onze website bezoeken
.www.fulcosvocaalfestival.nl
In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u informatie verstrekken over de opening /aanrijroute en parkeervoorzieningen en enkele algemene zaken.

Projectgroep Fulco’s Vocaal Festival.

 
Nieuwsbrief (03-2019) Fulco's Vocaal Festival 25 mei 2019

Beste deelnemers en geïnteresseerde van ons festival.

Zoals wij in onze 2e nieuwsbrief van  februari 2019 hebben aangekondigd, is het onze “ programmasamensteller” weer gelukt de indeling van de koren op de diverse locaties in te delen.
Dat is ieder jaar weer een hele uitdaging en gepuzzel om met in acht neming van de locatiemogelijkheden en de vele wensen van de verschillende koren een mooi en gebalanceerd programma te maken.
Het uitgaanspunt is natuurlijk dat er zo veel als mogelijk tegemoet wordt gekomen aan hetgeen u bij uw inschrijving aan wensen heeft opgegeven.
Het programma dat u als bijlage bij  deze nieuwsbrief aantreft, laat zien dat we daar voor een groot gedeelte in zijn geslaagd.
Dit jaar gaan er 60 koren optreden op 10 verschillende locaties. Deze koren brengen ruim 2000 zangers/zangeressen op de been!
Uiteraard worden zij vergezeld  van koorbegeleiding,  familie en fans, zodat wij te samen met enkele duizenden mensen ook dit jaar weer gaan genieten van een geweldig Korenfestival.
Om het uitgebreide programma en het hierin opgenomen strakke schema in goede banen te kunnen leiden, hebben wij enkele REGELS opgesteld, met het dringend verzoek deze op te volgen.
1 -  Wij verzoeken ruim voor uw optreden, zich  te melden bij de info- en  inschrijfbalie in het Fulcotheater Overtoom 1 IJsselstein.
Hier ontvangt u programmaboekjes voor uw koorleden en wij weten dan dat u er bent.
2 - Voor het goed laten verlopen van ons festival is, dat ieder koor zich aan de afgesproken tijd houdt van 30 minuten per optreden.
BELANGRIJK hierbij is dat deze tijdzone van 30 minuten inclusief het aan- en aftreden is;
3 - Op iedere locatie zijn locatiemanagers (herkenbaar aan hun outfit)  van het Festival aanwezig.  Zij zullen u graag helpen bij het handhaven van het schema.
Wij verzoeken u, in het belang van een goed programmaverloop,  hun aanwijzingen op te volgen. 
Uiteraard zullen zij u graag terzijde staan bij eventuele andere vragen.
Voor informatie over de voorzieningen per locatie en overige info kunt u onze website raadplegen. Hier vindt u onder het “kopje locatievoorzieningen” de gegevens per locatie. www.fulcosvocaalfestival.nl   
Heeft u meer voorzieningen nodig dan kunt u die het beste zelf meenemen om teleurstellingen en improvisatie op het laatste moment te voorkomen.
Op alle locaties zijn ook flesjes drinkwater voor de deelnemende koren aanwezig, beschikbaar gesteld door de supermarkten van de JUMBO IJsselstein.
3 nieuwsbriefOver de officiële opening die om 10.30 uur op de buitenlocatie Overtoom is gepland zullen wij u in de 4e en laatste nieuwsbrief informeren evenals het parkeren van touringcars en het parkeerbeleid van de gemeente IJsselstein.

De afsluiting is om 17.30 uur voor Fulcotheater Overtoom 1 met een gezamenlijke slotmedley van voor iedereen bekende muzikale hits. Wij nodigen alle koren uit hieraan deel te nemen.
Er wordt gezorgd dat deze muziekstukken op print voor u aanwezig zijn.
Uw aanwezigheid bij de opening en slotmanifestatie wordt zeer op prijs gesteld.
Wilt u iets meer weten over IJsselstein kijk dan op  www.uitinijsselstein.nl
Projectgroep Fulco’s Vocaal Festival.

Nieuwsbrief (02-2019) Fulco's Vocaal Festival 25 mei 2019
Beste Deelnemers ons Festival,
In deze 2e nieuwsbrief van 2019 geven wij u graag de actuele stand van zaken.
Daar waar wij in de eerste nieuwsbrief nog melding maakten dat er plaats was voor koren om nog in te schrijven, is dat nu niet meer het geval. Inmiddels hebben zich ruim 60 koren aangemeld, zodat wij daarmee voor dit jaar zijn vol geboekt.
Koren die onze website bezoeken kunnen zich nog wel op een reservelijst laten plaatsen. Mochten er onverhoopt koren zich afmelden, dan zullen zij worden benaderd om de vrijgevallen plaats in te nemen. Alle koren die zich hebben gemeld zullen in ieder geval voor het festival van 2020 een uitnodiging ontvangen.
nieuwsbrief 2
Alle benodigde locaties zijn vastgelegd. Nu we een volledige bezetting hebben, wordt er gestart met het maken van de eerste voorlopige indeling. Wij hopen van harte dat er geen mutaties meer komen, die deze opzet kunnen verstoren. Het indelen van koren is ieder jaar weer een spannende en omvangrijke klus.
Er dient rekening te worden gehouden met het genre en de grootte van de koren versus de mogelijkheden die de locatie biedt. Verder proberen we ook zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen die de koren ons hebben laten weten. Deze zijn zeer divers en kunnen onder andere te maken hebben met keuze locatie/tijd in verband met de beschikbaarheid van de koorbegeleiding.
Kortom een heel gepuzzel en als dat dan eenmaal in de steigers staat, is een afzegging heel vervelend. We hopen dus dat u allen zult komen en het optreedschema definitief kan worden afgerond.
Bij het versturen van de 3e nieuwsbrief hopen wij u het definitieve optreedschema te kunnen mailen.
Bij de aanvraag van de evenementenvergunning hebben we de gemeente gevraagd ook dit jaar parkeerplaatsen voor de touringcars beschikbaar te stellen.

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte van de verdere voortgang en zien er naar uit u in ieder geval te op 25 mei aanstaande.

Projectgroep Fulco’s vocaal festival 
Nieuwsbrief (01-2019) Fulco's Vocaal Festival 25 mei 2019

In deze eerste 1e nieuwsbrief van 2019 willen wij u graag even bijpraten over de huidige stand van zaken.

De werkgroep is ook dit seizoen weer al enige maanden bezig ter voorbereiding van het geplande festival.


Een belangrijke zaak is natuurlijk de deelname van de koren. Immers zonder koren geen Festival.


Wij prijzen ons zeer gelukkig dat tot en met vandaag inmiddels 55 koren zich hebben ingeschreven, waarmee onze 8e editie weer een succes gaat worden.


In principe kunnen wij nog 5 koren plaatsen indien zij passen qua grootte en genre in het optreedschema.


Zoals het zich nu laat aanzien zijn wij binnenkort vol bezet en gaan we nieuwe inschrijvingen vragen plaats te nemen op de reservelijst.


Deze reservelijst wordt aangelegd, daar het ieder jaar weer, ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen één of meerdere koren zich op laatste moment afmelden. Met deze reservelijst proberen we dan toch weer een vol programma te organiseren. 


Op het moment dat het zover is, ziet u dit vermeld op onze website. www.fulcosvocaalfestival.nl 

Ten aanzien van enkele vragen inzake deelname kosten het volgende:

  • - Als Festivalorganisatie hebben wij onder andere te maken met de kosten van het huren van enkele grote binnen-locaties met piano of vleugel, het huren/opbouwen van buitenpodia, tafels en banken, het verzorgen van geluidinstallaties, stagepiano’s op alle overige locaties, drukwerk, verzekering en nog diverse organisatorische en logistieke zaken, waaronder een grote golfkar.
  • - De inschrijfgelden maken slechts een gedeelte uit van de totaal benodigde baten.
  • - Gelukkig zijn er nog een groot aantal sponsoren die ons steunen, zodat wij in staat gesteld worden het festival te kunnen organiseren.

Dit alles en met de inzet van een groot aantal vrijwilligers maakt, dat we met elkaar weer kunnen gaan genieten van mooi muzikaal en gezellig Festival, dat mede hierdoor voor iedereen gratis toegankelijk is. 

Tot slot melden wij u, dat de werkgroep nu volop bezig is met de verdere voorbereidingen waaronder de opening en de afsluiting van het festival en het opstellen van het concept indelingsschema.

Wij houden u door middel van nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte van de verdere voortgang en zien er naar uit u in ieder geval te treffen op 25 mei aanstaande.


Projectgroep Fulco’s vocaal festival